obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Novinky
   s Naše ihrisko
   s Školská knižnica
   s Premeny našej školy
 s Katarína Brúderová
 s Naši prváci
 a + Základná škola
 s Špeciálny pedagóg
 s KOMPARO a Testovanie
 s Olympiády a súťaže
 s Podujatia a akcie
 s Šport
 s Výchovné poradenstvo
 s Žiacky parlament
 s Rodičovské združenie
 s Poukázanie 2% dane
 a + Školský klub detí
 s Školská jedáleň
  Internetová žiacka knižka
 s Pracovné ponuky
 a + Verejné obstarávanie
 s Kontakt
 s Tlačivá
 s Mapa servera
 

 
 
 
 Školské kolo Matematickej olympiády kategórie Z5 a Z9

Domáce kolo MO kategórie a Z9 sa ukončilo 12. decembra 2016.
Kategórie
Z5 - 5. ročník sa zúčastnilo 10 žiakov, 5 bolo úspešných,
kategórie Z9 - 9. ročník sa zúčastnili 3 žiaci, neboli úspešní.

Úspešní riešitelia:  kategória Z5 -  1. miesto  Hana Eliášová
                                                                              Sára Nemcová
                                                                               Vladimír Kriško
                                                        2. miesto  Martin Uhrin
                                                             3. miesto  Sofia Podhorná

                             

Úspešní riešitelia budú reprezentovať školu v OK,
ktoré sa uskutoční 24.januára 2017.


 Školské kolo recitačnej súťaže Šaliansky Maťko

Školské kolo sa uskutočnilo v dňoch 12. a 14. decembra 2016.
 Zúčastnilo sa ho 11 žiakov I. kategórie (2. - 3. ročník),
12 žiakov II. kategórie (4. - 5. ročník),
6 žiakov III. kategórie (6. - 7. ročník).

Umiestnenie:  I. kategória 1. miesto  Daniel Swan
                                                            2. miesto  Michaela Zemanová,
                                                                        Karin Bittnerová  
                                                      3. miesto  Laura Blažeková

                                       II. kategória 1. miesto  Tamara Somorovská
                                                  2. miesto  Sára Nemcová
                                                                       3. miesto  Magdaléna Vontszemuová,
                                                                          Lucia Heteňáková

                                III. kategória 1. miesto  Sabína Hudáková
                                                2. miesto  Nela Jenčová
                                                        3. miesto  Daniela Staňková,
                                                                 Filip Smutný


Víťazi budú reprezentovať školu v OK, ktoré sa uskutoční 25. januára 2017.


 Školské kolo Geografickej olympiády

Školské kolo GEGO sa uskutočnilo 9. decembra 2016.
Kategórie E - 8. a 9. ročník sa zúčastnilo 6 žiakov, 5 bolo úspešných,
kategórie F - 6. a 7. ročník sa zúčastnilo 8 žiakov, 4 boli úspešní,
kategórie G - 5. ročník sa zúčastnilo 6 žiakov, 5 bolo úspešných.
 
Umiestnenie:  kategória E -  1. miesto  Adam Kríž
                                                         2. miesto  Ivana Krišková
                                                              3. miesto  Richard jaslovský

                             
kategória F 1. miesto  Andrej Cichý
                                                         2. miesto  Ema Žováková
                                                       3. miesto  Nela Jenčová

                            
kategória G - 1. miesto  Martin Uhrin
                                                        2. miesto  Sára Nemcová
                                                                3. miesto  Klaudia Kodnárová

Najúspešnejší riešitelia budú reprezentovať školu v OK,
ktoré sa uskutoční 7. februára 2017.


 Školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda

Školské kolo Pytagoriády sa uskutočnilo 7. a 8. decembra 2016.
Kategórie P3 - 3. ročník sa zúčastnilo 14 žiakov, vrátane jednej žiačky 2. ročníka,
kategórie P4 - 4. ročník sa zúčastnilo 15 žiakov,
kategórie P5 - 5. ročník sa zúčastnilo 16 žiakov,
kategórie P6 - 6. ročník sa zúčastnilo 8 žiakov, 
kategórie P7 - 7. ročník sa zúčastnilo 14 žiakov,
kategórie P8 - 8. ročník sa zúčastnili 4 žiaci.
Spolu 71 žiakov.

Úspešní riešitelia:  kategória P3 - 1. miesto  Daniel Krajčovič (21b)
                                                    2. miesto  Jakub Janek (18b)
                                    kategória P4 - 1. miesto  Alexander Koštial (18b)
                                                         2. miesto  Milan Katrenčík (16b)
                                                                                                  3. miesto  Nina Némethová (13b)                            kategória P5 - 1. miesto  Martin Uhrin (20b)
                                                          2. miesto  Zdenko Kurinec (17b)
                                                      
3. miesto  Hana Eliášová (14b)
                            kategória P6 - 1. miesto  Andrej Cichý (19b)
                                                            2. miesto  Zuzana Rudyová (18b)
                                      
kategória P7 - 1. miesto  Zuzana Dzielavová (15b)
                                         kategória P8 - 1. miesto  Nguyen Nam Quang (17b)
                                                        
Najúspešnejší riešitelia budú reprezentovať školu v OK,
ktoré sa uskutoční 14. a 15. marca 2017.


 Školské kolo Dejepisnej olympiády

Školské kolo DEJO sa uskutočnilo 5. decembra 2016.

Víťazi jednotlivých kategórií:  kategória C - 9. ročník  Andrej Bezdek
kategória D - 8. ročník  Ivana Krišková
kategória E - 7. ročník Natália Pribylová
kategória F - 6. ročník Marek Kasanický   

Víťazi budú reprezentovať školu v OK, ktoré sa uskutoční 14. februára 2017.


 Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

Školské kolo OANJ sa uskutočnilo 22. novembra 2016.
Kategórie 1A sa zúčastnilo 5 žiakov 6. a 7. ročníka,
kategórie 1B sa zúčastnilo 8 žiakov 8. a 9. ročníka.

Najúspešnejší riešitelia:  kategória 1A  Marek Kasanický
kategória 1B  Rebeka Krajčovičová

Komisia neudelila 1. miesto, víťazi sa OK nezúčastnia.


Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Školské kolo ONEJ sa uskutočnilo 16. novembra 2016 len v kategórii C1.

Víťazkou sa stala žiačka 8. ročníka:  Laura Blažej


Postupuje priamo do krajského kola, ktoré sa uskutoční 16. februára 2017.

 

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, kategória C

Školské kolo OSJL v kategórii C sa uskutočnilo 25. októbra 2016.
 Zúčastnilo sa ho 18 žiakov: 4 žiačky 8. a 14 žiakov 9. ročníka.
Súťaž pozostávala z testu, transformácie textu a ústneho prejavu.

Umiestnenie:  1. miesto  Adam Kríž  IX.A
2. miesto  Jasmina Al-Sbenaty  VIII.A
3. miesto  Samuel Martišek  IX. A

Víťaz bude reprezentovať školu v OK, ktoré sa uskutoční 15. novembra 2016.

 
 

 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web