obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Novinky
   s Naše ihrisko
   s Školská knižnica
   s Premeny našej školy
 s Katarína Brúderová
 s Naši prváci
 a + Základná škola
 s Špeciálny pedagóg
 s KOMPARO a Testovanie
 s Olympiády a súťaže
 s Podujatia a akcie
 s Šport
 s Výchovné poradenstvo
 s Žiacky parlament
 s Rodičovské združenie
 s Poukázanie 2% dane
 a + Školský klub detí
 s Školská jedáleň
  Internetová žiacka knižka
 s Pracovné ponuky
 a + Verejné obstarávanie
 s Kontakt
 s Tlačivá
 s Mapa servera
  
Čo je žiacky parlament?  
  
Žiacky parlament (ŽP) reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k pedagogickým zamestnancom a vedeniu školy. Jeho členstvo tvoria žiaci tried štvrtého až deviateho ročníka, ktorých do ŽP delegovali žiacke kolektívy. ŽP má koordinátora - zástupcu z radov učiteľov, ktorý nie je jeho členom. Uľahčuje kontakt ŽP s vedením školy a učiteľmi.  
  
Základné úlohy členov ŽP:  
 • podieľajú sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,  
 • predkladajú vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli,  
 • organizujú vlastné aktivity podľa záujmu, schopností a možností žiakov,  
 • môžu zastupovať žiakov školy aj navonok.   
Zloženie ŽP v školskom roku 2016/2017:  
 • IV.A - Patrik Zajko, Ema Soboličová 
 • IV.B - Žofia Kováčiková, Jakub Straško
 • V.A - Simona Sivá, Slavomír Masác  
 • V.B - Tamara Somorovská, Martin Uhrin
 • VI.A - Filip Smutný, Nina Václaviková   
 • VII.A - Karolína Balážová, Ema Žováková
 • VII.B - Eliška Jelušová, Viktória Alexandra Štofková  
 • VIII.A - Jasmina Al-Sbenaty, Lucia Matulová  
 • IX.A - Andrej Bezdek, Adam Kríž
   
Výbor ŽP  
  
Predseda:  Jasmina Al-Sbenaty 
Podpredseda:  Adam Kríž
Zapisovateľ:  Andrej Bezdek

Koordinátori ŽP

Mgr. Ľudmila Kohútová
Mgr. Stanislava Gabovičová

 
 
 
 
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web