obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 a - Novinky
   s Naše ihrisko
   s Školská knižnica
   s Premeny našej školy
 s Katarína Brúderová
 s Naši prváci
 a + Základná škola
 s Špeciálny pedagóg
 s KOMPARO a Testovanie
 s Olympiády a súťaže
 s Podujatia a akcie
 s Šport
 s Výchovné poradenstvo
 s Žiacky parlament
 s Rodičovské združenie
 s Poukázanie 2% dane
 a + Školský klub detí
 s Školská jedáleň
  Internetová žiacka knižka
 s Pracovné ponuky
 a - Verejné obstarávanie
   a - Zmluvy 2013 - 2014
     s Zmluvy 2014
 s Kontakt
 s Tlačivá
 s Mapa servera
Nájomná zmluva č.1/2014
Zmluva č.2/2014
Dodatok č.1 k Zmluve č.2/2014
Zmluva č.3/2014
Zmluva č.4/2014
Zmluva č.6/2014
Zmluva č.7/2014
Zmluva č.8/2014
Zmluva Cora Geo 2014
Zmluva Luny 2014
Zmluva MŠ GP Trade 2014
Zmluva ZŠ GP Trade 2014
Nájomná zmluva č.12/2014
Nájomná zmluva č.13/2014
Nájomná zmluva č.14/2014
Nájomná zmluva č.15/2014
Nájomná zmluva č.16/2014
Nájomná zmluva č. 17/2014
Kúpna zmluva 1. Bratislavská pekárenská
Nájomná zmluva č.18/2014
Nájomná zmluva č.19/2014
Nájomná zmluva č. 20/2014
Nájomná zmluva č. 21/2014
Nájomná zmluva č. 22/2014
Nájomná zmluva č. 23/2014
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web